Edessa  Photo Gallery    Συνέδριο στην Έδεσσα    Εκπαιδευτικά Προγράμματα   Εδεσσα - Φιλική στο Ποδήλατο    Επικοινωνία

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ      HIGHLIGHTS      ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ      ΔΙΑΜΟΝΗ
 CITY CARD  
 

 

 

 

 
 
 

 

>
 
 
 
 
 
 

 

Edessa City Card ... Τιμές, Όροι & Προϋποθέσεις / Prices & Conditions

 

 

 

 

Διαδρομές-Εκδηλώσεις

Διαδρομές
Εκδηλώσεις
 
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Υπαίθριο Μουσείο Νερού
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης
 
Θέλω να βοηθήσω
Ναί. Θέλω να αναπτυχθεί το ποδήλατο
 
 
 

Τιμές - Όροι & Προϋποθέσεις

Όλες οι επιτυχημένες κρατήσεις αποστέλλουν ένα e-mail επιβεβαίωσης σχετικά με την έκδοση της Edessa City Card. Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει το Κέντρο Πληροφόρησης Έδεσσας εάν δεν λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, ο πελάτης διέπεται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις:

Η κράτησή σας γίνεται με το Κέντρο Πληροφόρησης Έδεσσας και επιβεβαιώνοντας την κράτησή σας συνάπτετε σύμβαση μαζί μας. Δεν θα έχετε καμία χρέωση έως ότου παραλάβετε την κάρτα από το Κέντρο Πληροφόρησης Έδεσσας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λάβετε ένα κουπόνι. Μπορείτε να παραλάβετε τις κάρτες με το κουπόνι σας στο κέντρο τουριστικής πληροφόρησης Έδεσσας (απέναντι από την κύρια είσοδο του Πάρκου Καταρρακτών) και πολύ κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Δείτε τις ώρες λειτουργίας.

Εάν έχετε επιλέξει να σας αποστείλουμε τις κάρτες, οι κάρτες δεν θα είναι έγκυρες μέχρι να την ενεργοποιήσετε, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε μεταγενέστερο στάδιο εντός της περιόδου ισχύος, σε περίπτωση ακύρωσης της επίσκεψής σας στην Έδεσσα.

Αν το ταξίδι σας ακυρωθεί ή έχετε αχρησιμοποίητη κάρτα Edessa City Card, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης της Έδεσσας δεν παρέχει επιστροφές χρημάτων για εξαργυρωμένα κουπόνια.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι ώρες λειτουργίας των αξιοθέατων ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εποχή. Δείτε τις ιστοσελίδες των αξιοθέατων για τις ώρες λειτουργίας και τις ημερομηνίες. Πολλά αξιοθέατα είναι κλειστά τις Δευτέρες και τις αργίες.

Η Edessa City Card της Έδεσσας είναι έγκυρη μόνο όταν :

  • Περιέχεται η πρώτη ημέρα ισχύος
  • Περιέχεται η ώρα έναρξης (πρώτη πλήρης ώρα)

Η κάρτα ενεργοποιείται την πρώτη φορά που γίνεται σάρωση στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Έδεσσας. Πρέπει πάντα να κρατάτε την Edessa City Card και να είστε έτοιμοι να εμφανίσετε την κάρτα σας κατόπιν αιτήματος. Η Edessa City Card δεν ευθύνεται για λάθη εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων του κατόχου της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστά γραμμένα στην κάρτα. Μια κάρτα με διαγραμμένα, διορθωμένα ή δυσανάγνωστα δεδομένα δεν είναι έγκυρη και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας κατά τη διάρκεια ισχύος της. Μπορείτε να επισκεφθείτε κάθε αξιοθέατο μία φορά ανά ημέρα κάρτας. Με κάρτα 72 ωρών δικαιούστε τρεις επισκέψεις ανά αξιοθέατο και μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις τρεις επισκέψεις όπως θέλετε μέσα σε 72 ώρες, με κάρτα 120 ωρών που δικαιούστε πέντε επισκέψεις και μπορείτε να τοποθετήσετε αυτές τις πέντε επισκέψεις όπως θέλετε μέσα στις 120 ώρες σας.

Δεν λάβατε το email επιβεβαίωσης;

Ελέγξτε το φάκελο spam. Εάν δεν λάβατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στα εισερχόμενά σας ή στον φάκελο spam σας μέσα σε λίγες ώρες, επικοινωνήστε με το tic.edessacity@gmail.com

 

Prices & Conditions

All successful bookings result in a confirmation email issued by Edessa City Card. It is the responsibility of the client to inform Edessa Tourist Information Center if they do not receive a confirmation email.

Once the booking is confirmed, the client is governed by the following Terms and Conditions:

Your reservation is made with Edessa Tourist Information Center and by confirming your reservation you are entering into a contract with us. Unless you deliver your card from Edessa Tourist Information Center you will not have any charge except is written differently

You can pick up the cards with your voucher at the service center in Edessa Tourist Information Center (opposite the main entrance to the Waterfalls Park) and very close to the main train station). See the opening hours.

If you have chosen to have the cards sent to you, the cards will not be valid until you activate it, which means that you can use them at a later stage within the validity period, should your visit to Edessa be cancelled.

If your trip is cancelled or you have unused Edessa City Card, it is not possible to get a refund. Edessa Tourist Information Center does not offer refunds on redeemed vouchers.

Please note that the attractions opening hours may change according to season. Please see the attractions' websites for opening hours and dates. Many attractions are closed on mondays and on public holidays.

Your Edessa City Card is valid only when you have:

  • Supplied the first day of validity
  • Supplied the starting time (first full hour)

The card is activated first time it is scanned at Edessa Tourist Information Center. You must always keep your Edessa City Card and be ready to show your card on demand. Edessa City Card cannot be held liable with wrong completion made by the cardholder. Please make sure that date and time is correct written on the card. A card with crossed out, corrected or illegible data is not valid and can no longer be used. You can use your card as often as you like during its time of validity. You can visit each attraction one time per card day. With a 72-hour card you are entitled to three visit per attraction, and you can place these three visits as you like within your 72 hours, with 120-hour card you are entitled to five visit per attraction, and you can place these five visits as you like within your 120 hours.

Did you not receive the confirmation email?

Check your spam folder. If you did not receive your confirmation email in your inbox or your spam folder within a few hours, please contact tic.edessacity@gmail.com

...
...

Προμηθευτείτε την Κάρτα Πόλης για προνομιακή πρόσβαση σε όλους τους χώρους στην χαμηλότερη τιμή. Ειδικές προσφορές για ομάδες, σχολεία.

 
   
   Edessa  Photo Gallery    Συνέδριο στην Έδεσσα    Εκπαιδευτικά Προγράμματα   Εδεσσα - Φιλική στο Ποδήλατο    Επικοινωνία

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ      HIGHLIGHTS      ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ      ΔΙΑΜΟΝΗ
 CITY CARD  
 

 

 

 

Enter
Edessa INFO    
Δημoτική Κοινωφελής Επιχείρηση    Δ.Έδεσσας / Τμήμα Πολιτιστικού Τουρισμού & Περιβάλλοντος Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Έδεσσας Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Υγροτόπου Αγρα-Βρυττών-Νησίου
Περδίκα 1 58200, Έδεσσα Πάρκο Καταρρακτών 58200, Έδεσσα Περιοχή Κύκνοι 58200, Αγρας Έδεσσας
Tel. +30 23810 23101 Tel. +30 23810 20300 Tel.  +30 23810 20300
Fax. +30 23810 51618 Fax. +30 23815 01505 Fax. +30 23810 51618
ΔΕ-ΠΑ 9-15 ΔΕ-ΠΑ 10-16 ΣΑ-ΚΥ 10-18  

Β2Β  Διαμονή  Γαστρονομία Τοπικά Προϊόντα Συνέδρια  Μετακινήσεις  Νέα                   
 Όροι Χρήσης Χάρτης Ιστοσελίδας  Έκδοση  Powered by EDP/MIS

Copyright © 1997-2018 Creative ΔΕΚΕ\EDP-M.I.S. Copyright © 2018 www.edessacity.gr Creative ΔΗΚΕΔΕ\EDP-M.I.S. All rights reserved.